Te Rongomaiwhiti

16 – 17 June | BATS Theatre, Wellington

He oranga te whakapiri, he mate te whakatākiri!

Tokowhā ngā mokopuna a ngā Atua Māori ka tukuna ki te ‘Wānanga o ngā Atua.’ Ki reira rarawhi ai ki ngā tikanga tuku iho hei manaaki i te ‘mauri’ tapu nā ō rātou kaumatua tonu i tuku iho ki a rātou.

Ko ngā mokopuna ēnei nā Tāwhirimātea, nā Tūmatauenga, nā Tāne Mahuta, nā Rongomaraeroa hoki. Ka tae ki te wānanga, ā, rukutia rawatia te hohonutanga o ngā ‘mauri’ tapu me te aro ki ō rātou anō take hei painga mō te ao whānui.

Hei kōnei ka kite i tā te mana o te kotahi hei awhina i te oranga o te tokomaha. Ahakoa he iti te matakāhi, ka pakaru rikiriki te totara. Mā te whakaharatau e tika ai! Engari me tūpato ēnei ‘mokopuna’ kei raru te hirikapo, ā, nā wai ka raru ngā rangatahi nei kātahi ka hē kē atu.

Mā te ‘mauri’ tonu a te tangata e manaaki i te tangata tonu.

Four mokopuna descended from four Atua Māori are sent to the sacred school of learning – ‘Te Wānanga o ngā Atua.’
There they are to learn how to harness their ‘mauri’ – inner power and one day carry out the important roles of their grandparents as guardians of ‘Te Ao’ and ‘Te Pō.’

However, like all great powers there is also great responsibilities that they must learn along the way to ensure that everything is in unison and as it should be. This is the ‘Mana Atua’ qualities that they possess as individuals which when combined is more powerful than anything. However, each mokopuna has their own ideas and upbringings on how the world should be but that must all be put aside for the greater good of our realm. If not. Then the world as we know and see it will diminish before our very eyes.

*Suitable for all ages, ethnicities and languages. A fully immersed theatre production which fuses kapa haka, tikanga Māori, te reo Māori and influenced by a Māori World view all neatly packaged into a Māori theatre production.

He kōtui i te taura here kia kotahi anō te whare. Ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei.

Creative Credits

Written by Hōhepa Waitoa

Directed by Juanita Hepi

Produced by Briana Hutana, Mahi Mahi Productions

Dates

16 – 17 June
6.30pm

Venue

BATS Theatre
1 Kent Terrace
Wellington
www.bats.co.nz

Tickets

$20 Full Price
$18 Group 6+
$15 Concession (incl student)
$10 Children (at box office)
$7.50 Student (standby)

Learn More About the Collective

Nō Ōtautahi.

1. Kia whai wāhi te reo Māori me ōna kaupapa tuatinitini ki ngā iwi.
2. Kia whai hua Te Ao Māori mō ngā iwi katoa, ki ngā wāhi katoa
3. Ko te mahi tahi me ngā iwi katoa ki ngā taonga a Rēhia, a te whare tapere.
4. He whakapakari i ngā reanga, he whakaora kōrero.

Ko au te pakiaka o te riri, e whātoro ana ki te rangi.
Mahi Mahi Productions is a vehicle to create, distribute and contribute to quality knowledge and kōrero of our tīpuna for the benefit of all. We specialise in providing expertise in many facets of Te Ao Māori through arts, advisory, education, composition and producing of all kinds.